การนวดกระตุ้นฝ่าเท้าหรือการกดจุดบริเวณฝ่าเท้า (Foot Massage)

Share Button

ถ้าพูดถึงเรื่องของการนวดกระตุ้นฝ่าเท้าหรือการกดจุดบริเวณฝ่าเท้าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายและทำให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับจึงส่งผลให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญช่วยในเรื่องของการลดความตึงเครียด กระตุ้นระบบการไหลเวียนได้ดีไปทุกส่วนในร่างกาย และปรับสมดุลให้กับร่างกาย
1. เท้าเหมือนจุดพักของร่างกายที่สำคัญเป็นที่รวมของจุดสิ้นสุดของเส้นปลายประสาทต่างๆ ที่วิ่งผ่านร่างกายการนวดฝ่าเท้าคล้ายกับการฝังเข็มเป็นการรักษาโรคอีกวิธีหนึ่งโดยการใช้นิ้วมือหรือเครื่องมืออื่นๆ กดนวดกระตุ้นฝ่าเท้ารวมทั้งหลังเท้าและข้อเท้าตามตำแหน่งพื้นที่สะท้อนอวัยวะนั้นๆ เพื่อปรับการทำงานของอวัยวะให้มีความสมดุลมากขึ้น เพื่อให้กลับสู่สภาพสมดุลตามปกตินั่นเอง เนื่องจากมีจุดสะท้อนของอวัยวะภายในร่างกายที่ฝ่าเท้าและเท้า เช่น บริเวณนิ้วหัวแม่เท้าเป็นพื้นที่สะท้อนของศีรษะ

2. การนวดกดจุดฝ่าเท้าเป็นการช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆภายในร่างกายดีขึ้นส่งผลให้มีการขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์และปรับสภาวะสมดุลของร่างกายทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น การนวดกดจุดฝ่าเท้าเริ่มจากตรวจดูตำแหน่งที่มีปมใต้ผิวหนังบริเวณเท้า การกดเพื่อรักษาจะใช้ขอบของนิ้วกดลงไปแล้วหมุนนิ้วตามเข็มนาฬิกากดลงไปโดยไม่ทำให้เจ็บแต่เน้นจุดนั้นเพียงสั้นๆ หลา

3. ในการนวดกระตุ้นเพื่อรักษาโรคกำลังได้รับความสนใจหลายคนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนวดกำลังมองหาว่าจะ เรียนนวดที่ไหนดี เพื่อให้เป็นมืออาชีพ ด้วยธุรกิจการนวดฝ้าเท้ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับการนวดนั้นเป็นการนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนของเส้นประสาทช่องท้องคือบริเวณกลางฝ่าเท้าเพราะจะทำให้ระบบประสาทภายในร่างกายเกิดอาการผ่อนคลายและช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น จากนั้นจึงนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนบริเวณอื่นๆ สำหรับจำนวนครั้งของการรักษาก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนบางรายนวดเพียงครั้งเดียวก็สามารถหายได้ หรือบรรเทาอาการลงได้อย่างเห็นได้ชัด แต่บางรายอาจต้องนวดรักษาทุกวันติดต่อกัน ทั้งนี้ นอกจากจะนวดกระตุ้นเพื่อรักษาโรคแล้วผู้ที่ไม่ได้เจ็บป่วยถ้าได้รับการนวดกระตุ้นฝ่าเท้าทั้งสองข้างเป็นประจำทุกวันก็จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงมีความต้านทานโรคเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของการนวดฝ่าเท้าและการกดจุดฝ่าเท้านั้นมีมากมายนอกจากช่วยให้ร่างกายสามารถช่วยปรับสมดุลได้แล้ว สามารถที่จะช่วยลดความเมื่อยล้าและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้า ผ่อนคลาย และคลายความตึงเครียด กระตุ้นให้เกิดการขับของเสียออกจากร่างกาย กระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้น และช่วยเสริมการทำงานภายในของอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานได้ดีขึ้น