โต๊ะครูประเภทต่างๆ ที่มีจำหน่าย และการเลือกใช้

Share Button

เราได้พูดถึง โต๊ะครู ในระดับต่างๆ ไปบ้างแล้ว นอกจากโต๊ะครูที่ผลิตตามระดับของการทำงานข้าราชการ เช่น ระดับ 1-2 ระดับ 3-6 หรือระดับ 7-9 เป็นต้น ก็ยังมีโต๊ะครูที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งานอีกมากมายหลายรูปแบบ

โต๊ะครูแต่ละประเภทก็มักจะผลิตออกมาอย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และมีความเหมาะสมที่จะใช้ในสถานศึกษาดังนี้

โต๊ะครูแบบขาเหลี่ยมบังหน้า
โต๊ะทำงานของครูแบบขาเหลี่ยมบังหน้ามักผลิตออกมา 3 ขนาด เป็นโต๊ะทำงานรุ่นประหยัด คือเป็นรุ่นพื้นฐานที่สามารถเลือกใช้งานได้ แต่อาจมีความคงทน หรือคุณภาพของวัสดุที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด

โต๊ะครูขนาดใหญ่
โต๊ะทำงานครูขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 150 x ยาว 80 x สูง 75 เซนติเมตร ด้านซ้ายมี 1 ตู้บานเปิด ด้านขวามี 3 ลิ้นชัก และมีลิ้นชักยาวตรงกลาง เหมาะที่จะใช้ในการทำงานที่ต้องการพื้นที่มาก และมีพื้นที่ในการเก็บเอกสาร เก็บของต่างๆ ที่มากขึ้นด้วย

โต๊ะครู 3 ลิ้นชัก
โต๊ะครูแบบ 3 ลิ้นชัก มักผลิตโดยใช้เหล็กเป็นโครงสร้าง และมีขาเหล็ก ขนาด กว้าง 120 x ยาว 80 x สูง 75 เซนติเมตร ซึ่งถือได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่พอสมควร

โต๊ะครูระดับบริหาร
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง ขอบหน้าโต๊ะทำด้วยไม้สัก หน้าโต๊ะและบริเวณรอบๆ ตัวโต๊ะตกแต่งด้วยวีเนียร์ไม้จริงลายปุ่มมะค่า หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความสวยงามหรูหรา รวมถึงมีที่เปิดลิ้นชักที่มีความสวยงาม มีหลายแบบให้เลือกตามความพึงพอใจ

โต๊ะประชุม
ชุดโต๊ะประชุมมักผลิตออกมาเป็นแบบมาตรฐาน คือมี 12 ที่นั่ง ตัวโต๊ะมีขนาดความกว้าง 120 x ยาว 60 x สูง 75 เซนติเมตร ผลิตด้วยโครงไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสัก ขาทำด้วยเหล็กกล่องขนาด 2×1 นิ้ว มีความทนทาน และมีความสวยงาม

การเลือกใช้ก็จะต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานของตนเอง ระดับของการทำงาน ความเหมาะสมในการจัดเก็บ พื้นที่ที่ต้องการ ความคุ้มค่า และความทนทาน แข็งแรง เพื่อให้เลือกใช้โต๊ะครูได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์การทำงานได้มากที่สุด