รถตู้เช่าที่ได้มาตรฐาน ควรเป็นอย่างไร

Share Button

เช่ารถตู้
อย่างที่เรามักพบเห็นว่ารถตู้นั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในแง่ลบหลายต่อหลายครั้ง นั่นเป็นเพราะว่ารถตู้ที่วิ่งให้บริการอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นรถตู้รับส่งผู้โดยสารประจำทาง หรือรถตู้สำหรับเช่า ล้วนมีอยู่มากมายจนนับไม่ถ้วน และหลายแห่งก็อาจยังไม่ได้มาตรฐานที่ดี จึงอาจทำให้เกิดความไม่พอใจในการใช้บริการ การถูกเอารัดเอาเปรียบ หรืออาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ดังนั้น ในการจะเลือกใช้บริการรถตู้ หรือรถตู้สำหรับเช่า ต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่ดี ซึ่งรถตู้ที่มีมาตรฐานที่ดี ควรมีหลักดังต่อไปนี้

1. เป็นรถที่ถูกกฎหมาย
อันดับแรก รถทุกคันที่นำมาให้บริการ จะต้องเป็นรถที่ถูกกฎหมาย และถูกประเภทของรถตู้กับการให้บริการในประเภทนั้นๆรวมไปถึงต้องมีการต่อทะเบียน เสียภาษี ทำพ.ร.บ. หรือมีเอกสารตามที่กฎหมายระบุอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาด

2. มีการทำประกันภัยเอาไว้
ทางที่ดีรถตู้ที่นำมาให้บริการ เช่ารถตู้ ควรมีการทำประกันภัยรถยนต์ทั้งแบบบังคับ และแบบสมัครใจ โดยแบบสมัครใจก็ควรเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จึงจะดีที่สุด

3. มีสถานที่ที่ดี
สถานที่ บริษัท หรือคิวรถ ควรมีความสะอาด ดูกว้างขวาง และดูไม่ใช่คิวรถตู้ที่ลักลอบเปิดให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัย และความสะอาดได้มากกว่า

4. มีการบริการที่ดี
การบริการที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการรถตู้ พนักงานทุกคนควรมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ ให้ความสนใจลูกค้า และไม่เอารัดเอาเปรียบ

6. พนักงานขับรถมีคุณภาพ
หลายครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากตัวพนักงานขับรถตู้เองที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ขับรถไม่แข็งพอ หรือประมาท การคัดเลือกพนักงานขับรถจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยพนักงานขับรถตู้ต้องมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ และพูดจาสุภาพ ยินดีให้บริการ และไม่ขับรถด้วยความประมาท

การให้บริการรถตู้ หรือรถตู้เช่า บริษัทนั้นๆ ต้องมีความรับผิดชอบและพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่ดีอยู่เสมอ เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า และเกิดความปลอดภัยสูงสุด