รถโฟล์คลิฟท์แบบใช้เครื่องยนต์และแบบใช้แบตเตอรี่

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถที่ใช้ในการทุ่นแรงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือการขนส่ง ย้ายสินค้า ถือเป็นตัวช่วยที่มีความทันสมัย ช่วยให้ประหยัดเวลา สามารถเพิ่มผลผลิตและกำไรให้กับองค์กรได้มากขึ้น

รถโฟล์คลิฟท์ หากแบ่งตามระบบของการขับเคลื่อนแล้ว สามารถแบ่งได้หลักๆ คือ ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ และขับเคลื่อนด้วยระบบแบตเตอรี่

ความแตกต่างของรถโฟล์คลิฟท์ทั้งสองประเภทนี้ มีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป และขึ้นอยู่กับการใช้งาน รวมถึงความพึงพอใจขององค์กรเป็นหลัก

รถโฟล์คลิฟท์ประเภทขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ จะใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน คือ น้ำมันดีเซล แก๊สโซลีน แก๊ส L.P.G. ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละประเภท ก็จะมีต้นทุน และข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป รวมถึงยังสามารถแบ่งได้ตามระบบส่งกำลังเป็นสองประเภท คือ ระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค และระบบส่งกำลังด้วยคลัทช์

สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้แบตเตอรี่ จะแบ่งออกเป็นแบบนั่งขับ และยืนขับ ข้อดีของรถโฟล์คลิฟท์ประเภทนี้ คือ ไม่ต้องใช้น้ำมัน หรือแก๊สเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน แต่ใช้การชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานแทน จึงประหยัดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงไปได้มาก

แต่อย่างไรก็ตาม รถโฟล์คลิฟท์ประเภทแบตเตอรี่นั้น มีต้นทุนและราคาที่สูงกว่าแบบเครื่องยนต์พอสมควร และมีข้อจำกัดใช้งานในบางประเภท เช่น งานกลางแจ้ง งานในที่ที่มีอากาศเย็นจัด เป็นต้น

นอกจากการคำนึงถึงต้นทุนของรถโฟล์คลิฟท์แล้ว ควรคำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทงานของแต่ละองค์กรด้วย จึงจะเรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุด

รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถใช้งานเฉพาะ และต้องอาศัยความชำนาญในการขับ การร่วมงาน รวมถึงการดูแลรักษารถ ดังนั้น ผู้ที่จะขับ หรือทำงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์จึงต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดี และมีจรรยาบรรณในการขับรถ โดยปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

การจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้คุ้มค่า และเกิดความปลอดภัยสูงสุด ควรมีความชำนาญในการขับ และเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของงานด้วยนะคะ

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www thaiforkliftmarket.com