รถกระเช้า คืออะไร

Share Button

รถกระเช้า
หากเราพูดถึงรถกระเช้า ประโยชน์ใช้สอยอย่างแรกๆ ที่เราจะนึกถึง ก็คงไม่พ้นการทำงานในที่สูง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ใช้สอยหลักของรถกระเช้าก็ว่าได้

รถกระเช้า หรือ Manlift Vehicle เป็นรถสำหรับการปฏิบัติงานในที่สูง เพื่องานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานภายนอกอาคาร ได้แก่

– งานก่อสร้างซ่อมบำรุง เช่น สายไฟ สายโทรศัพท์เป็นต้น
– การซ่อมสัญญาณไฟจราจรติดตั้งเครื่องหมายจราจร
– การซ่อมไฟนอกอาคาร

การแบ่งประเภทของรถกระเช้า
ประเภทของ รถกระเช้า สามารถแบ่งได้หลายแบบ แต่โดยทั่วไปแล้ว เราจะแบ่งประเภทตามโครงสร้าง และการใช้งานเป็นหลัก

การแบ่งประเภทตามโครงสร้าง
หากแบ่งประเภทตามโครงสร้าง จะแบ่งได้ 2 แบบ คือ
1. แบบบูม เป็นแบบที่มีการติดตั้งตะกร้าสำหรับวางรถกระเช้าบนปลายบูมหรือบางคนอาจเรียกกันในชื่อว่า “บูมลิฟท์”
2. แบบเลื่อนขึ้นแนวตั้ง เป็นโครงสร้างโดยใช้ platform เลื่อนขึ้นในแนวตั้ง

การแบ่งประเภทตามการใช้งาน
หากแบ่งประเภทของรถกระเช้าตามการใช้งาน ก็จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบเช่นเดียวกัน คือ
1. แบบติดตั้งบนรถบรรทุก จะติดตั้งโครงสร้างเพื่อทำงานที่สูงบนกระบะของรถบรรทุก
2. แบบวิ่งด้วยตนเอง จะติดตั้งโครงสร้างให้สามารถวิ่งได้เพียงแค่เคลื่อนที่ภายในหน้างาน ที่เราเห็นกันบนทางหลวงทั่วไป

นอกจากรถกระเช้าจะถูกออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติงานในที่สูงแล้ว ยังมีความคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยอย่างมากอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวก เข้าถึงที่หมายได้ในทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด