เรียนนวดที่ไหนเรียนไม่นานเอาระยะสั้นแต่จบมาทำงานได้เลยมีไหม 

Share Button

ไม่มีเวลาที่จะ เรียนนวด อะไรมากมายแต่มันสนจะเรียนไหมันสนใจในการที่จะเรียนมาแต่ไหนแต่ไรมันสนใจจะเรียนแต่ว่ามันยังไม่ยึดติดอะไรพวกหนี้สำหรับการที่เรียนเราเองมันสนใจในการที่จะเรียนแต่เวลาที่จะเรียนเราเองมันไม่มีเวลาในการที่จะไปเรียนนะสิมันเลยปวดหัวสำหรับการที่นั้นจะเรียนเหมือนกันพอมันไม่มีเวลาในการที่จะเรียนแล้วจะเจียดเอาเวลาไหนมาเรียนมันยากจังนะคนอื่นอาจะบอกาว่ามันง่ายแต่ว่ามันจังพอมันเคลียร์เวลาไม่ได้ว่ามันสมควรในการที่จะทำแบบไหนสำหรับการที่จะเรียนมันเครียดจนเรานั้นคิดไม่ออกเลยว่าจะหาเวลาไหนมาเรียนเลยพยายามมองหาที่เรียนที่ว่ามันเรียนแล้วมันเรียนนวดแล้วมันใช้เวลาอันสั้นมันต้องการแค่นั้นมันต้องการเวลาอันสั้นสำหรับการที่จะเรียนนวดมันน่าจะเป็นอะไรที่มันเหมาสมสำหรับการที่จะเรียนเราว่ามันตั้งใจแบบนั้นเราว่ามันตั้งใจแบบนั้น