อยากได้ชุดเดรสที่ใส่ทำงานได้มากกว่า

Share Button

นานแล้วเหมือนกันนะที่เรานั้นไมได้ถอย ชุดเดรส ที่ใส่ทำงานเลยเรานั้นแต่ก่อนเรานั้นถอยบ่อยนะเพราะว่าบอกได้เลยว่าแหล่งในการจำหน่ายมันเยอะพอสมควรเลยเรานั้นบอกได้เลยว่าเรานั้นอยู่แถวนั้นบอกได้เลยว่าเสื้อผ้ามันราคาถูกเลยหาง่ายด้วยเรานั้นจัดการในการถอยบ่อยมากพอเรานั้นย้ายที่ทำงานมาต่างจังหวัดเรานั้นบอกได้เลยว่าเรานั้นไม่ได้จัดการในการหาซื้อเลยก็ไม่ทราบว่าเรานั้นจะไปหาทีไหนสำหรับชุดเดรสที่ใส่ทำงานที่เรานั้นชื่นชอบแต่ก่อนบอกได้เลยว่าเรานั้นมีรานประจำของเราเองอยู่แต่ย้ายมาที่นี้บอกได้เลยว่าตั้งแต่ย้ายมาเรานั้นยังไม่ค่อยเห็นร้านไหนที่มันจะขายสวยๆเรานั้นพยายามในการเวียนหามาหลายรอบพอสมควรถามว่ามันเจอหรือยังสำหรับร้านจำหน่ายชุดเดรสที่ใส่ทำงานที่เรานั้นต้องการบอกได้เลยว่าหากันจนเหนื่อยเรานั้นยังหาร้านที่ขายแบที่เรานั้นอยู่กรุงเทพมันยังไม่เจอเลยบอกตามตรงเลยว่ามันเหนื่อย