การจัดการบ่อกุ้งด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มคืออะไร

Share Button

ในปัจจุบันนี้ นอกจากกุ้งแม่น้ำ หรือกุ้งทั่วไปจะเป็นที่นิยมในการบริโภคแล้ว กุ้งฝอยก็ยังคงได้รับความนิยมมากเช่นกัน อีกทั้งมีราคาดี
กุ้งฝอย แต่เดิมนั้นพบได้ในแหล่งน้ำต่างๆ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและการบุกรุกต่างๆ ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของกุ้งฝอยในธรรมชาติลดน้อยลง จึงทำให้มีเกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งฝอย และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรได้
กุ้งฝอยนั้น เลี้ยงได้ในหลายลักษณะเหมือนกับการเลี้ยงปลา หรือกุ้ง ทั้งกระชัง กระชังบก ในบ่อ เป็นต้น กุ้งฝอย เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกหนึ่งที่สามารถเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือจะเลี้ยงเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าก็ได้ กุ้งฝอย เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก พบได้ทั่วไปในภูมิภาคของประเทศไทย นิยมนำมาบริโภคกันทั่วไป ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น กุ้งเต้น ทอดมันกุ้ง กุ้งฝอยทอด พล่ากุ้ง จ่อมกุ้ง ซึ่งกุ้งฝอยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งโปรตีนและแคลเซียม
ลักษณะโดยทั่วไปของกุ้งฝอย ชอบซ่อนตัวอยู่ตามใต้ก้อนหินหรือเกาะตามพรรณไม้น้ำ ชอบอาศัยอยู่ในน้ำนิ่งหรือไหลเอื่อยๆ ชอบน้ำขุ่น ลึกไม่เกิน 1 เมตร มีอินทรียวัตถุทับถมกัน กุ้งฝอยจะผสมพันธุ์ภายใน โดยเพศเมียจะมีไข่ขนาดเล็กๆ อยู่ในหัวและเมื่อได้รับการผสมแล้ว จะเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณท้อง จนกว่าไข่จะแก่ เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถ้าไข่เขียวเข้มจนเป็นสีเทาแสดงว่าไข่แก่ สภาพน้ำที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งคือน้ำขุ่นเพราะจะทำให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดีมากกว่าน้ำใส และกุ้งฝอยจะชอบน้ำที่มีสีเขียวมีแพลงก์ตอนพืชและไรแดง
การจัดการบ่อกุ้งด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
การบำบัดน้ำในบ่อกุ้งจะใช้จุลินทรีย์อีเอ็มขยายเทลงบ่อทุกๆ 7 วัน ครั้งละ 1 ขวด เพื่อเป็นการบำบัดน้ำและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ รวมทั้งสามารถบำรุงให้กุ้งฝอยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นด้วย
การขยายน้ำจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้ในบ่อกุ้ง
ส่วนผสม
– หัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม จำนวน 2 ช้อนโต๊ะ
– กากน้ำตาลหรือน้ำอ้อยสด จำนวน 2 ช้อนโต๊ะ
– น้ำสะอาด จำนวน 1 ลิตร บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร จำนวน 1 ขวด
วิธีการทำ
– เทกากน้ำตาล ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม อย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ แล้วเทลงในขวดน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้
– ปิดฝาให้สนิทเขย่าให้เข้ากัน ตั้งไว้ในที่ร่ม ประมาณ 7 วัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า จุลินทรีย์อีเอ็มขยาย
เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถจัดการกับบ่อกุ้ง บำบัดและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ รวมถึงช่วยในการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยได้อย่างดี