การเลี้ยงปลาแรด สามารถทำได้อย่างไร

Share Button

เรารับประทานปลาเป็นอาหารกันมานานมากแล้วตั้งแต่ในยุคเริ่มต้น ปลาถือเป็นอาหารที่อยู่คู่ทุกสังคม ในสังคมไทยชองเราก็เช่นกัน
ปลาที่เราเลี้ยงและรับประทานกันนั้นมาจากหลายสายพันธุ์ และมีการเลี้ยงที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม รวมถึงมีทั้งปลาทะเล และปลาน้ำจืด
ปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ และการเลี้ยงปลาสามารถทำได้หลายวิธี เช่น เลี้ยงใน กระชังปลา ในนาข้าว ในบ่อดิน เป็นต้น วันนี้เราจะพูดกันถึงปลาอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาเลี้ยง และเป็นปลาสายพันธุ์ของไทยเรานั่นก็คือ ปลาแรด
ปลาแรดเป็นปลาขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดความยาวถึง 65 เซนติเมตร ปลาแรดทำรังวางไข่ด้วยเศษไม้ใบหญ้า ในระดับใต้น้ำ 30 เซนติเมตร ไข่มีน้ำหนักเท่ากับน้ำ ลอยตัวอยู่ในรัง ลูกปลาที่ฟักเป็นตัวจะลอยหงายท้อง จนกว่าไข่แดงจะยุบ ใช้เวลาประมาณ 5 วัน จึงจะเริ่มกินอาหาร
ปลาแรดจะวางไข่ตลอดปีในบ่อที่กว้าง เป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดี นิยมใช้ปรุงอาหาร และอยู่ในความสนใจของชาวยุโรป มีผู้นำไปเลี้ยงในฝรั่งเศส การเลี้ยงปลาแรดแพร่กระจายทั่วไป ในอินโดนีเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน อินเดีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์
ปลาแรดวางไข่ตามธรรมชาติในบ่อ ซึ่งมีพันธุ์ไม้ น้ำจำพวกหญ้าหรือกก ซึ่งปลาแรดได้อาศัยทำรังวางไข่ ผู้เลี้ยงปลาอาจจะเตรียมรังไข่ ซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ไปวางตามชายฝั่งใต้ผิวน้ำ 20 เซนติเมตร
บ่อสำหรับปลาแรดวางไข่มีขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร ปล่อยแม่ปลา 10 ตัว พ่อปลา 5 ตัว อาหารที่ใช้เลี้ยงประกอบด้วย ใบมันสำปะหลัง ใบแค หรือพืชอื่นๆ 5 กิโลกรัม ต่อบ่อต่อวัน และรำข้าว 4 ลิตรต่อบ่อต่อ 3 วัน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปลาจะใช้เวลาทำรังประมาณ 10 วัน หลังจากทำรังเสร็จแล้ว 3 วัน ปลาจะเริ่มวางไข่ แต่ละรังจะมีไข่ 3,000-4,000 ฟอง และไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 5 วัน
ลูกปลาแรดกินแพลงก์ตอนสัตว์ และเมื่อมีอายุ 10 วัน จะมีความยาว 1 เซนติเมตร จะนำมาปล่อยเลี้ยงในบ่อดินขนาด 40-200 ตารางเมตรต่อลูกปลา 1 รัง ให้ปลวกเป็นอาหารบ่อละ 1 ช้อนชาต่อวัน และให้กากถั่วสมทบอีกประมาณ 2 ช้อนชาต่อวัน เมื่อลูกปลาอายุ 3 เดือนจะมีความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร และเมื่ออายุ 5 เดือน จะมีความยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร ลูกปลาขนาดดังกล่าวจะกินอาหารพวกพืช เช่น แหนเป็ด แหนตีนตุ๊กแก หรือใบพืชหั่นฝอย ปลาแรด เป็นปลาที่โตช้า ต้องเลี้ยง 2-3 ปีจึงจะโตได้ขนาดที่ตลาดต้องการ และให้ผลผลิตต่ำ คือประมาณ 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
อย่างไรก็ตาม ปลาแรดก็ยังถือเป็นปลาสายพันธุ์ไทยชนิดหนึ่งที่มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่นิยมในบางพื้นที่ หรือในบางประเทศ จึงเป็นปลาชนิดหนึ่งที่ยังคงได้รับความนิยมในการเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันนี้